Friday, June 29, 2012

Brittletwist

I have posted a new track on reverbnation.com/helenmccookerybook
It's one of the seven ages of women, from Voxpop Puella

1 comment:

Thomas Maltby said...

Hi it's tom maltby it's a piece of interesting article translated by my Polish friend if U want the whole thing email me ,send this bit to Stella.
Krystyna Osińska wyodrębniła osiem postaw aktywnych (twórczych) i osiem postaw pasywnych (pasożytniczych) w sposobach chorowania. Do aktywnych sposobów chorowania autorka zaliczyła następujące postawy: 1) dawca, 2) samarytanin, 3) pomocnik, 4) konspirator, 5) poszukiwacz, 6) żołnierz, 7) artysta, 8) bohater. Do pasywnych sposobów chorowania autorka zaliczyła następujące postawy: 1) biorca, 2) hipochondryk, 3) malkontent, 4) zasłużony, 5) statysta, 6) żebrak, 7) zawodowiec, 8) świętoszek. Krystyna Osińska identified eight active /creative attitudes and eight passive/parasitic attitudes in bearing an illness . Active ways of bearing the illness are : 1) donor, 2) Samaritan, 3) helper, 4) conspirator, 5) researcher 6) soldier, 7), artist, 8) hero.Passive ways of bearing the illness are: 1) recipient, 2) hypochondriac, 3), grumbler, 4) meritorious patient, 5) dummy , 6), beggar, 7) professional, 8) prude.